TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website www.baua.be.

DISCLAIMER

Deze website geeft informatie over BAUA, de diensten die zij verleent, haar lopende projecten, enz. De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. BAUA tracht ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. BAUA garandeert echter niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud van deze website. BAUA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

BAUA is auteursrechtelijk beschermd met betrekking tot het ontwerp en de inhoud van deze website. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of aanpassing van deze website, in welke vorm en voor welk doel ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAUA.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Alle op deze website aanwezige hyperlinks naar websites van derden worden voor uw gemak aangeboden. Als u besluit deze links te gebruiken, verlaat u deze website. BAUA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op uw toegang tot en gebruik van deze website is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

COPYRIGHT

© 2022 BAUA, alle rechten voorbehouden.

Foto’s en illustraties : © BAUA ©iStockphoto

Deze hele website is onderworpen aan het auteursrecht en de wetten inzake intellectuele eigendom. Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd en elke reproductie is strikt verboden.

WEB DESIGN & REALISATIE

Digital Vision S.à.r.l.
Am Hock, 4
9991 Weiswampach
Luxembourg
www.digitalvision.lu
VAT ID: LU 31296945

WEB HOSTING / DATACENTER

HostPress GmbH
Bahnhofstr. 34,
66571 Eppelborn

Deutschland